Paunawa:

 1. ITO PO ANG PANIBAGONG SCHEDULE NG MGA MAGBABAKUNAPARA SA BUWAN NG HULYO
 2. Bagama’t gusto naming pagbigyan lahat ng magpapabakuna ayon sa kagustuhan ninyong uri ng bakuna, di naming kayang paunlakan ang mga kahilingan ninyo. Atin pa pong hihintayin ang allotment sa Sinovac, AstraZeneca at Pfizer. Yung mga gusto po ng Moderna at Pfizer, hindi po naming maipapangako na magkakaroon po sa malapit na hinaharap. Kung magkaganoon man po, amin pong ipapahayag dito sa ating Social Media Pages.
 3. Bagama’t bukas na po ang pagbabakuna ng A4 – ( mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor kasama na ang inpormal na sektor katulad ng mga nagtratrabaho para sa sarili at mga kasambahay, ang magagamit po nating bakuna sa kasalukuyan ay ang Gamaleya (Sputnik V) vaccine. Hintayin po natin ang dating ng ibang bakuna para sa karagdagang layunin na ito.
 4. Mayroon po tayong bakuna ang Janssen and Janssen na isang bakuna na single dose lamang. Ito po ay nakalaan para sa mga A2 at A3 na grupo. Bagaman maari rin nating ibigay ito sa mga Overseas Filipinos na manggagawa na aalis sa ating bansa sa loob ng apat na buwan.
 5. Kung kayo ay napabilang sa mga grupong ito, sundin po ang mga nakasasaad:
  a. Hintayin ang text bago kayo magreport sa Vaccination Center na nakatalaga.
  b. Kung kayo ay A2 o Senior Citizens, kayo po ay maaring mag-WALK-IN sa Bakunahan sa Araw ng July 30 at July 31. Ipakita ang inyong SC ID Card. Kung wala pa kayong SC ID Card, ipakita ang anumang pagpapatunay na kayo ay Senior Citizen.
  c. Dalhin ang inyong Vaccination Card pag kayo ay Second Dosers.
  d. Ipakita sa screening area ang inyong Text Message o yung nakasulat na kayo ay mababakunahan sa nakatalagang araw.
 6. TANDAAN:
  a. Magdala ng Valid Government ID
  b. Napanam QR Code. Kung wala kayo nito, mayroon po tayong mga tutulong sa inyo sa registration para mairehistro ang pangalan ninyo sa NAPANAM Website. Pinapayuhan naming kayo na magpatulong kayo sa mga kamag-anak ninyo na ipalista kayo sa Napanam bago kayo pumunta sa Vaccination Centers para maiwasan ang matagal na proceso.
  c. Gumamit ng Face Mask at Face Shield.
  d. Pag kayo ay First dosers, at kayo ay A3 o masasabing mayroong co-morbidity, dalhin po ang magpapatunay na mayroon po kayo nito.

MARAMING SALAMAT PO SA INYONG PAG UNAWA